Preventivní programy

                               Dnešní moderní medicína je a stále více bude založena na prevenci.                     Prevencí rozumíme soubor opatření, která mají předcházet vzniku a projevům  nemocí.

Na gynekologii se provádí tato screeningová vyšetření:

Screening je metoda k provádění preventivních programů.

Je to plošné vyšetřování populace za účelem nalezení léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stadiích, kdy pacient dosud nemá obtíže a příznaky. Cílem je snížit nemocnost a úmrtnost na toto onemocnění. 
Screening rakoviny prsu

Screening rakoviny děložního čípku

Screening rakoviny tlustého střeva a konečníku

Screening rakoviny prsu

Mammografický screening se provádí 1 x  za 2 roky a klientky ho mají plně hrazený pojišťovnou. V rámci této prevence je hrazený i ultrazvuk do konce 6. měsíce od vyšetření. Na vyšetření si klientka přinese žádanku od svého gynekologa nebo praktického lékaře. Týká se to žen od 45 let a výše, na žádance je uvedena diagnóza Z123.

Mammografické vyšetření lze provést i u žen , které jsou mimo věkovou kategorii 45 let a výše , ale toto vyšetření , pokud je mimo doporučený interval ,  je žena povinna si uhradit sama.

Příjde-li klientka na MG mimo toto dvouleté období, a o vyšetření má zájem , stává se samoplátcem.Vhodné je provádění sono prsou v mezidobí.

Screening rakoviny děložního čípku

Screening se provádí 1 x za rok a klientky ho mají plně hrazený pojišťovnou. Provádí se v jako stěr z hrdla děložního v rámci pravidelné roční prohlídky gynekologem.

Screening rakoviny tlustého střeva a konečníku

Screening se provádí 1 x za rok mezi 50. a 55. rokem věku a pak od 56. roku 1x za 2 roky klientky ho mají plně hrazený pojišťovnou. Provádí se  v rámci  pravidelné roční prohlídky gynekologem, pokud klientka toto vyšetření již nedpodstoupila u svého praktického lékaře. 

V případě pozitivního výsledku se klientka referuje na gastroenterologickou ambulanci k doplnění vyšetření - kolonoskopii. V případě negativního vysledku je na dalších 10 let zbavena nutnosti provádět screeningové vyšetření.